zapsaný spolek Ryzáček

O nás

Ryzáček, z.s.

Ryzáček je nestátní nezisková organizace, založená 2. října 2006. Při jejím vzniku bylo prvořadým posláním poskytování odborné hiporehabilitace dětem i dospělým. Hiporehabilitací se v případě Ryzáček rozumí hipoterapie a aktivity s využitím koní.

V současné době je posláním sdružení poskytovat odborné služby v oblasti hiporehabilitace napomáhat integraci zdravotně i sociálně znevýhodněných osob do společnosti a vytvářet kladné prostředí vhodné pro jejich rozvoj. Dále také poskytovat kvalitní vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé.

Logo České hiporehabilitační společnosti

Ryzáček se v roce 2008 stal členem České hiporehabilitační společnosti. V rámci členství naše koně úspěšně složili specializační zkoušky nutné pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace a dále nám byl v roce 2013 udělen titul Střediska praktické výuky. Od roku 2016 nám byl odělen titul Středisko doporučené hiporehabilitace pro Psychoterapii pomocí koní.

Logo Střediska praktické výchovy Logo Střediska praktické výchovy

Mimo hiporehabilitaci Ryzáček nabízí volnočasové aktivity pro děti a pro rodiny s dětmi. Nedílnou součástí činnosti Ryzáčka se staly příměstské tábory, zájmové kroužky v přírodě, aktivity pro veřejnost jako napr. svezení dětí a dospělých na koni a další. Pravidelně také pořádáme v průběhu roku několik veřejných akcí plných zábavy, soutěží a vystoupení.

Logo MAS Mohelnicko

Ryzáček se svými činnostmi a členstvím v MAS Mohelnicko zapojuje do života v regionu a napomáhá regionálnímu rozvoji. Svou otevřeností novým nápadům a zkušenostem podporuje své členy v rozvoji jejich profesního i osobního růstu v souladu s cíli sdružení a spoluprací s jinými neziskovými organizacemi se snaží zpřístupnit a zkvalitnit služby hiporehabilitace všem, kteří o ně projeví zájem.

Logo UNO

Ryzáček, z.s. je také členem UNO OK, které sdružuje neziskové organizace z celého Olomouckého kraje.

Těšíme se na setkání s Vámi

Dokumenty ke stažení