zapsaný spolek Ryzáček

Naši koně

Koně jsou nedílnými a velmi důležitými členy našeho hiporehabilitačního týmu. Jsou to naši spolupracovníci, pomocníci, učitelé a v neposlední řadě věrní kamarádi.

Koně v Ryzáček, z.s. jsou vycvičení pro účely hiporehabilitace na základech principů horsemanshipu dle Pata Parelliho. Princip tohoto přístupu je v nenásilné komunikaci koně s člověkem a ve využívání přirozených vlastností koně a jeho řeči těla. Naši koně ovládají základy drezury i parkurového skákání, jsou cvičeni k obecné všestrannosti.

Všechny koně v Ryzáček, z.s., kteří jsou již zařazeni do provozu, mají složené akreditační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace a to pro hipoterapii a aktivity s využitím koní.

foto: valach Aron

Aron - ochránce stáda

plemeno: Slezský norik
narozen: 30. 4. 2001
barva: ryzák
pohlaví: valach
v Ryzáčku od: 1. 12. 2007
certifikace: AVK, hipoterapie

Aron má vynikající charakter, i přes svou nelehkou životní historii, kdy byl bývalými majitely využíván pouze pro práci v lese, a díky své dobromyslnosti a zvědavosti je miláčkem dětí. Je to kůň robustní tělesné stavby a v kohoutku měří 159 cm. Od roku 2013 je v osobním vlastnictví jednoho z našich stálých klientů, který Arona bezplatně půjčuje pro činnost spolku. Aron je využíván pro hipoterapii i v aktivitách s využitím koní, kdy je vhodným partnerem pro klienty, kteří potřebují pracovat na vztahu k autoritám, na korekci svého příliš dominantního chování bez úcty k čemukoliv a komukoliv. Své další plnohodnotné využití našel Aron i ve volnočasovém kroužku Krasojezdec, kdy se děti na jeho širokém hřbetě cítí při cvičení bezpečně.

foto: klisna Keily

Keily - vůdce stáda

plemeno: Český teplokrevník
matka: Klára
otec: Przedswit XVI
narozena: 25. 4. 2002
pohlaví: klisna
barva: ryzák
v Ryzáčku od: 2007
certifikace: AVK, hipoterapie

Keily v areálu Ryzáčka vyrůstala. Už od hříběte byla Keily vychovávána systémem přirozené komunikace dle Patta Parreliho. Princip tohoto přístupu je v nenásilné komunikaci koně s člověkem a ve využívání přirozených vlastností koně a jeho řeči těla. V roce 2005 Keily složila úspěšně zkoušky tříletých klisen a byla zapsána do hlavní plemenné knihy plemene český teplokrevník. Keily je prvním koněm, který ve spolku působí. V kohoutku je vysoká 162 cm. Jde o koně velmi dobře komunikujícího s dětmi a lidmi obecně, je klidná, psychicky velmi vyrovnaná a zdravě dominantní. V současné době je plně zařazena do probíhajících terapií.

foto: klisna Filly

Filly

plemeno: Českomoravský belgik
narozena: 17. 4. 2006
matka: Finta
otec: Korbus
pohlaví: klisna
barva: tmavý ryzák
v Ryzáčku od: 4.6.2010
certifikace: AVK, hipoterapie

Filly je kobylka menšího vzrůstu, v kohoutku je vysoká 155 cm a má zkoušky z tahu. Jejím původním domovem byli Radvanice u Adršpachských skal. Do spolku přišla díky dotaci od nadačního fondu „Pomozme dětem žít lépe“ z Olomouce. Filly má velmi příjemný charakter a její roční intenzivní výcvik nám pomohl rozšířit a zkvalitnit služby v oblasti aktivit s využitím koní i hipoterapie. Filly je prvním koněm ve vlastnictví spolku Ryzáček a funguje ve všech aktivitách Ryzáčka.

foto: klisna Anys

Anusa Ai alias Anys

plemeno: Anglický plnokrevník
narozena: 20. 3. 2006
matka: Arktika
otec: Dark Marble
pohlaví: klisna
barva: hnědák
v Ryzáčku od: 20. 1. 2012
certifikace: AVK, hipoterapie

Anyska je klisna s jemnou konstitucí a jemným charakterem, velmi vhodná i k menším dětem, které k ní získávají díky její mírné povaze rychle důvěru. Do spolku přišla v lednu roku 2012 z Valašska, narozená je však až na Slovensku. V kohoutku je 154,5 cm vysoká. Drobná tělesná stavba jí však umožnila pracovat v hipoterapii pouze dva roky, pak ze zdravotních důvodů byla Anys z hipoterapie vyřazena. I přesto je však stále nedílnou součásní hiporehabilitačního týmu – Anyska je zařazena do AVK a je nepostradatelná při volnočasových kroužcích pro děti a doprovodném programu. Anys je druhým koně ve vlastnictví spolku Ryzáček.

foto: klisna Saze

Saze

plemeno: Welsh Part-Bred
narozena: 8. 8. 2008
matka: Liza
otec: Sackville Sambo
pohlaví: klisna
barva: vraník
v Ryzáčku od: 1. 10. 2014

Saze k nám přišla jako posila pracovního týmu na veřejné akce a do kroužku Krasojezdec. Saze dříve pracovala na Ovčí farmě v Brníčku a do spolku přišla v srpnu 2014 i s dvouměsíčním hřebečkem. Saze je povahou klidná a vyrovnaná kobylka, zvyklá pracovat s lidmi. Využíváme ji ve všech aktivitách Ryzáčka. V roce 2016 získala certifikát pro hipoterapii a Aktivity s využitím koní.

foto: valach Roky

Rocado alias Roky

plemeno: Český teplokrevník
narozen: 26. 6. 2001
matka: Desirée
otec: Rock´n Roll
pohlaví: valach
barva: hnědák
v Ryzáčku od: 11. 2014

Rocado, neboli Roky, k nám přišel v listopadu 2014. Majitelka Rokyho našemu spolku darovala ze zdravotních důvodů, kdy byla Rokymu zjištěna senná alergie, a pobyt v neprašném prostředí venku prospívá jeho zdraví. Výška v kohoutku je 162 cm a má za sebou i skokovou minulost. Roky je učenlivý a zvídavý, rychle se přizpůsobuje a učí novým dovednostem. V roce 2016 získal certifikát pro Aktivity s využitím koní. Pracuje ve všech aktivitách spolku mimo hipoterapie.

foto: Bela

Baylles alias Bela

plemeno: kříženec
narozena: 8. 5. 2004
matka: Bazalka
otec: Bell Ami S.V.
pohlaví: klisna
barva: Isabela, palomino
v Ryzáčku od: 08. 2016

Bela je zařazená do výcviku koní pro hiporehabilitaci. Je menšího vzrůstu , kterého využijeme hlavně v hipoterapii. U Bely neznáme žádnou historii, ale po zkušební době nám bylo jasné, že do Ryzáčka patří. Belu budou moci děti využívat díky panu Karlu Hubáčkovi, který ji Ryzáčkovi koupil. Bela je temperamentní a dominatní kobylka, přesto respektuje děti a skvěle s nimi pracuje. Jako budoucí hiporehabilitační kůň se musí ještě hodně učit a okoukat se v různých situacích.

foto: Tofik

Cwmllynfell Truffle alias Tofik

plemeno: Shetland pony
narozen: 4. 6. 2016
matka: Alanamoor Matilda
otec: Hermits Nightswift
pohlaví: hřebec
barva: ryzák
v Ryzáčku od: 01. 2017

Tofik byl zakoupen pro kontaktní terapii a enviromentální vzdělávání. Je velmi mazlivý, kontaktní a pohodový minikoník. Čeká ho běžný výcvik pro koně se specializací na kontakní terapii.